Letecké snímky našej obce

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Starostom obce Rokytov pri Humennom je pán Jozef Drobňák  (SMER-SD)

 

Funkcia starostu :
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak a podpisuje uznesenia,
- vykonáva obecnú správu,
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
- vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Hľadaj

Počet návštev

Prihlásenie