Letecké snímky našej obce

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Súvzťažnosť štúdia ukrajinskej filológie a dejepisu využil S. Hostiňák v mnohoročnom pracovnom pôsobení v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kde strávil celé produktívne obdobie. Debutoval v roku 1963 v kolektívnom zborníku Ôsmi (Vosmero), ktorý sa stal výrazným medzníkom vo vývine ukrajinskej literatúry na Slovensku. Rovnako výrazne ohlasy zaznamenal aj knižný debut S. Hostiňáka v roku 1965 Odporúčam vám svoju cestu (Proponuju vam svoju dorohu). Autorsky sa venuje výlučne poézii (s výnimkou zbierky krátkych lyrizovaných próz Len dvoma očami). Jeho básne boli preložené do bieloruštiny, bulharčiny, maďarčiny, nemčiny, poľštiny, ruštiny a iných jazykov. Slovenský výber Inventarizácia vyšiel v roku 1987 a český výber Neorámovaný prostor v roku 1982.

Poézia:
Odporúčam vám svoju cestu (Proponuju vam svoju dorohu, 1965)
Len dvoma očami (Lyše dvoma očyma, 1967)
Verše (Virši, 1972)
Kytica (Buket, 179)
Seizmograf (Sejsmohraf, 1982)
Anatómia inej tváre (Anatomija druhoho oblyčča, 1986)
Z dejín sebaobrany (Z istoriji samooborony, 1989)
Nový odsek (Novyj abzac, 2002)
Zrkadlenie (Viddzerkaleňňa, 2005)

Hľadaj

Počet návštev

Prihlásenie